Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lê Văn Tám

Thôn Kỳ Lộ-Xã Xuân Quang 1 - H. Đồng Xuân
0984080307
lvtam.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn